Estonian American Fund
PO Box 7369
Silver Spring MD 20907-7369Mission statement

Estonian American Fund for Economic Education, Inc. was founded in January 1990 to take advantage of the opening provided by perestroika to broaden contacts and address needs in Estonia the very existence of which had been denied during the 50 years of Soviet occupation.

At the time the U. S policy favoured democratization and economic reforms while promoting the territorial integrity of the Soviet Union. Accordingly, the Fund first concentrated on economics, then a "politically correct " approach. As the bylaws permit a broad range of activity, the Fund soon got involved in healthcare, general welfare, education, training economists and statisticians, developing nonprofit organizations, supporting youth-oriented voluntary services.

The Fund works on the basis of projects. Anyone is welcome to propose a project. Execution depends on a verified need and trustworthy partners in Estonia, and personal commitment of effort, expertise and resources on the part of volunteers in the United States.

 

Lugupeetud Eesti sõbrad ja toetajad!

Fondi 25. tegevusaasta algab tulevaasta.  Aeg on mõelda tulevikule, toetudes veerand -sajandi pikkusele kogemusele. Vastame Fondi toetajate  küsimustele asjajamise ja tuleviku üle.
Arvestades toetajate tuumagrupi kahanemist, mis on Fondi väljavaated edaspidiseks tegevuseks?  Pidagem meeles, et Eesti vajadus meiepoolse toetuse suhtes ei kahane. Taotlusi laekub pidevalt. Olgugi, et annetajaid on tänaseks kolmandik vähem kui kakskümmend viis aastat tagasi, on Fondi sissetulek kasvanud ka pärandustest.  Päranduste investeerimine kasvatab sissetulekut. 2013.a. on tõenäoline, et investeerimise tulu lisab sissetulekule $40,000.
Kas Fondil on ette näha suuri projekte? Nagu omal ajal meditsiinitehnoloogia ülekanne, hooldeasutuste varustamine ravimite ja põetusvahenditega, KGB Kongide muuseumi asutamine? Fond püüab valida Eestist abi taotlenud projektide hulgast ka neid, mis ületavad hariliku aasta sissetuleku. Näiteks pr. Helmi Kiik soovis annetada $100.000 üheks meeldejäävaks otstarbeks.  Selleks osutus Eidapere noortekodu asutamine. Praegu on  Tartu Ülikoolil käsil teadus- ja õppekeskuse arendamine. Selle projekti üksikasjaline plaan ja kirjeldus saab peagi teoks. Projekt on mahukas,  pakub võimalusi suurannetuste rakendamiseks.
Kuidas Fond valib mida toetada?Põhiliselt otsustavad toetajad. Kas valdkonniti või spetsifiiliseks otstarbeks. Palju oleneb toetaja panusest, tema enda ekspertiisist, ressursside muretsemisest. Hea näide oli meditsiinitehnoloogia ülekanne: dr. Schneider ja tema abikaasa ning dr. Endel Sepp muretsesid aparatuuri ja andsid ka rahalist toetust. Projekt pälvis mitme saja toetaja reaalse heakskiidu.
Kuidas väldib Fond toetuste väärkasutamist?Eesti ajakirjandus on valvas, väle skandaale uurima. Tänaseni pole midagi viltu läinud. Fondi juhatuse liikmed külastavad abisaajaid asutusi, enamasti ilma ette teatamata. Juhatus näeb heameelega, et ka toetajad ise varuvad aega oma Eestis viibimise ajal, et pilk peale heita oma lemmikprojektile. Pealegi saadavad partnerorganisatsioonid pidevalt kirjeldusi tegevusest.
Kui suured on Fondi administratiivkulud?
Administratsioonikulud katame investeeringu tulust.Kui laekub üllatavaid pärandusi, siis seadus näeb ette põhjalikku auditit. Käesoleval aastal oli  audiitori lõiv, $4500, lõviosa asjaajamise kulust.   Kogu varast moodustas administratsioonikul 1%. Võrreldes projektide peale kulutatud summaga, oli administratsiooni kulu 5.8%.   Fond töötab ikka vabatahtlikkuse alusel, mis väldib maksulise tööjõu rakendamist.


Dear friends of Estonia!

As we look forward to our 25th  anniversary next year, it’s time to take stock and to look ahead. Below are some of the  most frequently asked questions by our supporters.
There’s been considerable attrition from the Fund’s supporters. What ‘s the outlook?  It is true that that one-third of our donors from the peak years have “aged out.”  But the need for our support in Estonia has not diminished. Applications for assistance  keep  coming. Although donations have sort of leveled, the Fund has received bequests  that we have invested so that in 2013  we will gain $40.000 in investment income that will supplement donations.
The Fund has had some very sizable projects. The medical technology transfer project, the massive project to supply nursing homes with medicines and nursing supplies, the establishment of the Museum KGB dungeons come to mind. Is there anything like that in the offing? The Fund endeavors to keep a shelf of large projects that exceed our regular income. So, if a donor is looking for something major, we may well have something on offer.  For instance, when Mrs. Helmi Kiik was looking for a home for a $100,000 donation,  it was instrumental  in establishing the Eidapere youth home. At the present, Tartu University is making  plans for a science center.  There will be opportunities for a major grant.  
How does the Fund choose what to support? The Fund is an open organization. We are open to suggestions by our donors. As long as proposals conform to our bylaws and  U.S. legal requirements,  it’s a go.  Of course, there has to be a a demonstrated need and a responsible partner in Estonia. It helps when suggestions are accompanied by offers of expertise and  resources. Applications from Estonia have to follow grant guidelines published on our web site eafund.org
How does the Fund exercise oversight? Partly we depend on the press in Estonia that is always on the lookout for misdeeds. The Fund’s Board members drop in on sites, unannounced, and we encourage our donors to visit the projects that they have sponsored. Last, but not least, our partners in Estonia keep us abreast of their successes and challenges.

How much does the Fund spend for overhead? We cover administrative expenses from investment income. When we get a surprisingly large bequest, then  we are required to undergo full audit. This year our CPA charge amounted to $4500 which counted for half our administrative expense. Compared to our total holdings, administrative expense comes to 1%.  Compared to program services, the share amounts to 5.8%.  In most years, we have managed to keep administrative expensed below 5% of outlays.

We gratefully appreciate your generosity!

 

 

You are invited

Estonia is still very much a work in progress.  The Fund is an open organization: your expertise, ideas, and material support are welcome.

Continue Reading »

Eesti Päevalehe artikkel

vt.siia»