Feedback

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse aastaaruanne 2010

Armsad sõbrad Estonian American Fondist!

Avaldame südamlikku tänu teiepoolse lahke toetuse eest, 10 000 USD, mis jõudis meie pangakontole 5.01.2010. Kasutasime antud summat kasvataja palgaks, kes abistab väiksemaid lapsi koolitöödes.
Aasta 2010 algas Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse jaoks mitmete uute perede lisandumisega meie olemasolevasse abistatavate perede nimekirja.  Seoses üldise majanduslanguse ja üha suureneva töötuse määraga on suurenenud ka abivajavate lastega perede arv.Hetkel on sotsiaalkeskuse toetusnimekirjas 126 lastega perekonda, keda toetame regulaarselt toidupakkide, riideabi, koolitarvete, ravimitega ning kellele pakume ka sotsiaaltöötajate poolset nõustamist viiel päeval nädalas. Nende perede kaudu saavad toetust kokku ca 250 last ja noort. Päevakeskust külastab igapäevaselt ca 15 last, päevakeskuse nimekirjas on aga kokku 50 last, kellega sotsiaaltöötajad ja kasvatajad tegelevad aktiivselt – hoitakse kontakti koolide, arstide, lastekaitsega, tehakse koduvisiite; lapsed võtavad  osa ühisüritustest, väljasõitudest, suvelaagritest, külastavad päevakeskust, kasvatajad või eripedagoog aitavad vajadusel koolitöödes.  Kirikus elab hetkel 14 last.
Päevakeskus on avatud kuuel päeval nädalas, lastega tegeleb õpetaja ja sotsiaaltöötaja, lastele pakutakse sooja sööki ning vabal ajal viivad kasvatajad ja vabatahtlikud läbi erinevaid arendavaid ja lastepäraseid tegevusi. Suur abi on eripedagoogist, kes abistab individuaalselt suuremate õpiraskustega lapsi ja noori. Lastekaitsepäevale eelnenud päeval, 31. mail, korraldasime lastele suure kevadpeo, kus oli osalejaid kokku ca 70 – lastega koos kasvatajad, vabatahtlikud, lapsevanemad, naabrid ning koguduseliikmete lapsed. Kogu eelneva kuu vältel õppisid lapsed suure huviga esinemiskava karnevaliks – ka sõitu trikiratastel ning erinevaid trikke diabologa. Eraldi käis sel päeval esinemas ka tsirkuserühm Pelgulinna tugikeskusest. Lisaks isetegevusüritustele, korraldame võimaluste piires lastele ka väljasõite, koolivaheaegadel käime ujumas, teatris, ratsutamas, uisutamas, kanuu-, kajaki- ja rabamatkadel ning suvevaheajal korraldame erinevaid lastelaagreid.
Pered saavad keskmiselt kolmel korral kuus toiduabi ning korra kuus ka riideabi. Vajadus toidupakkide järgi on märkimisväärselt suurenenud – oleme sel aastal kokku jaganud üle 7500 toidupaki, kuid sellegipoolest on abipaki ootajaid olnud rohkem ning viimased toidupakid on tulnud jagada mitme pere vahel. Riskiperesid abistame lisaks toidule ja riietele ka ravimite, koolitarvete, mänguasjade, mähkmete, beebitoidu, küünalde, voodipesu, mööbli, lapsevankrite ja muu tarvilikuga. Meie toetajad on aidanud rohkem kui kolmekümmet perekonda üüri või elektrivõla tasumisel, mis on päästnud lastega peresid elukoha kaotusest. Samuti oleme toetanud seitset väikelastega peret lasteaiamaksete tasumisel ning ostame rohkem kui 15-le lapsele kooliskäimiseks vajalikud kuukaardid.
Viimase kahe aasta jooksul on raskest majanduslikust olukorrast tulenevalt pöördunud meie poole aina enam perekondi, sh mitmeid peresid, kes pole varem sarnastesse raskustesse sattunud. Nii näiteks ka pere nelja lapsega, kes vaid kolm aastat tagasi elasid tavapärast elu – pereisal oli töökoht, ema oli kodus kolme lapsega. Sel ajal võtsid nad pangast laenu ning ostsid selle abil omale kahetoalise korteri. Majanduskriisi puhkedes kaotas isa oma töö ning perre sündis neljas laps. Perel tekkisid võlad, neilt võeti elekter ning nad kaotasid kodu. Raha puudus ka elementaarseks toimetulekuks, mistõttu alustasime pere toetamist toidupakkide, riiete, koolitarvete, ravimitega jne. Tänaseks päevaks elab kuueliikmeline pere 15 m2 sotsiaalpinnal ning vajab igakülgset toetust, mida neile ka oma võimaluste piires pakkunud oleme. Kui vaid mõned aastad tagasi oli toetuse saajate nimekirjas ca 40 perekonda lastega, siis täna on neid üle 125.
Edastame Teile südamlikud tänusõnad perede poolt, kes on Peetelist toetust saanud ja nad on palunud meil Teile edasi öelda, et saadud toetus on  neile väga oluliseks abiks.
Meil on hea meel, et mitmed lapsevanemad ja keskuses elavad noored aitavad meid toidupakkide pakkimisel, transpordil ja jagamisel.
Toidupakkide jagamisel oleme alati jaganud inimestele kristlikku sõnumit ja tänu annetajatele oleme saanud  soovijatele jagada ka üle kahesaja Piibli.  

Täname Teid südamest Peeteli keskuse toetamise eest, soovime Teile tugevat tervist ning palju Jumala õnnistust!

Teie väikeste ja suurte sõprade nimel,

Mati Sinisaar
Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse direktor

www.peeteli.com